AURenderEventType

Describes the type of a render event.

Declaration

enum : uint8_t {
  AURenderEventParameter    = 1,
  AURenderEventParameterRamp  = 2,
  AURenderEventMIDI       = 8,
  AURenderEventMIDISysEx    = 9
} AURenderEventType;

Topics

Constants

AURenderEventParameter

A parameter event.

AURenderEventParameterRamp

A ramped parameter event.

AURenderEventMIDI

A MIDI event.

AURenderEventMIDISysEx

A system-exclusive MIDI event.