Type Property

quickTimeMetadataKeyiXML

Declaration

static let quickTimeMetadataKeyiXML: AVMetadataKey

See Also

QuickTime Metadata Keys