Type Alias

BluetoothHCIAutomaticFlushTimeout

No overview available.

Declaration

typealias BluetoothHCIAutomaticFlushTimeout = UInt16