Type Alias

BluetoothLMPVersion

No overview available.

Declaration

typealias BluetoothLMPVersion = UInt8